11/03: Thay đổi Master Yi, giảm sức mạnh Lulu

Chỉnh Sửa Trang Phục

Sẽ có một vài lần chỉnh sửa nữa, và hiện tại thì trang phục Urf Kench sẽ sử dụng chung biểu tượng nội tại giống với trang phục Tahm Kench Vua Đầu Bếp!2352523523-600x147

Tướng

Alistar

Tiếng Gầm Chiến Thắng (E)

  • Năng lượng tiêu hao quay trở về cũ, từ 50/65/80/95/110 về 50/60/70/80/90
  • Lượng máu hồi lại cũng quay về như cũ, từ 60/75/90/102/120 về 60/90/120/150/18
  • Các thay đổi trong ngày 10/03 đã tạm thời được cho trở về cũ. Khả năng là trong 6.6 sẽ có những thay đổi cụ thể cho vị tướng hỗ trợ này.]

Lulu

  • Biến Hóa (W) tỷ lệ sức mạnh phép thuật giảm từ 10% mỗi 100 sức mạnh phép thuật xuống còn 5% mỗi 100 sức mạnh phép thuật
  • Khổng Lồ Hóa (R) máu cộng thêm giảm từ 300/450/600 xuống 200/350/500

Master Yi  

master-yi

Võ Thuật Wuju (E) 

  • Lượng sát thương cộng thẳng khi kích hoạt tăng từ 10/15/20/25/30 lên 12/19/26/33/40
  • Lượng tỷ lệ sát thương vật lý thay đổi từ 10/12.5/15/17.5/20% tổng sát thương vật lý thành 25% sát thương vật lý cộng thêm
  • [LƯU Ý: Tỷ lệ sát thương vật lý đổi từ tổng thành cộng thêm. Đây sẽ là giảm sức mạnh, bởi nếu không lên nhiều đồ sát thương thì Yi sẽ không thể có được lượng sát thương tương tự như cũ.]

Nidalee

nidalee1

  • Bẫy Rập (W) [phần mô tả kĩ năng đã được chỉnh sửa và nói rõ ràng sẽ trói chân quái trong 2 giây.]
  • [LƯU Ý: Có thể bạn chưa biết, nhưng trong bản này, Nidalee đã mất đi khả năng trói quái vật ở kĩ năng Q.]

Category:

Tin tức