Volibear là một tướng đỡ đòn với khả năng bám đường rất tốt nhưng không phải vì thế mà coi nhẹ lượng sát thương mà "gấu" có thể gây ra. Volibear có thể đi được nhiều vị trí. Sau đây là hướng dẫn lên đồ và chơi ở vị trí đường trên. 9SDFnOT

Ngọc bổ trợ

imp2

Bảng bổ trợ

bo-tro-volibear-new

Cách tăng kĩ năng

ky-nang-volibear-new

Trang bị khởi đầu

Kiếm Doran + Bình Máu + Mắt Vật Tổ: trang bị giúp cho Volibear dễ dàng last hit quái hơn

Bộ trang bị đầy đủ cho Volibear

volibear

Cách đánh Volibear

Ở giai đoạn đi đường: Ở giai đoạn giao tranh :