Blitz + Thresh kéo đến chết trong chế độ U.R.F

Xem video Blitz + Thresh kéo đến chết trong chế độ U.R.F

Category:

Funny

Tags:

,