Elise Cân 3 thắng ngược không tưởng

Trong tình thế tưởng đã thua chặt nhưng Nightblue3 vẫn câu kéo giúp team giành chiến thắng ngoạn mục !

Category:

Video