Elise rừng lại cân 3 rồi

Cùng xem độ trâu của Elise rừng trong tay Nightblue3 nhé ! Full AP siêu khỏe.

Category:

Video