Tuy ezreal full AP không gây được nhiều sát thương trong combat nhưng sức mạnh chiêu cuối Cung ánh sáng là điều không thể phủ nhận !