GFL SofM được mọi người biết đến như một chuyên gia ở vị trí đi rừng. Nhưng điều không ngờ đến là thanh niên này mang Aurelion Sol. Cùng xem Ác long thượng giới mạnh đến mức nào.