Jhin 1000 AD 1 bắn hạ Kindred

Lượng dame khủng khiếp đến từ vị xạ thủ đáng ợ này. Có lẽ Jhin là xạ thủ có thể lên được lượng sát thương vật lí cao nhất.

Category:

Video