Nightblue đi rừng Kayle lên đồ tốc đánh quạt siêu nhanh, lúc nào cũng hạ được 1 2 mạng trong combat