KHA’ZIX đi rừng max xanh

Nightblue3 đi rừng thật đáng sợ, nhất là khi cầm sát thủ như KHA’ZIX. Một nhảy một mạng.

Category:

Video