Kled full tank ăn ngay Pentakill

Pha cân 5 dễ dàng của tướng mới với sức mạnh full tank. Chắc chắn trong các phiên bản tới kled sẽ bị giảm sức mạnh.

Category:

Video