Malphite full AD – vả đau vậy

Ai cũng biết malphite lên AP khả năng gây dame rất lớn. Cơ mà có ai ngờ được lên AD nó lại thế này ! kinh quá

Category:

Video