Sóng âm trúng Ashe trên đường bay vào lồng đèn. Cảm giác bất lực cho team bạn. lol-divider-600x63