New Kog’maw – không hề yếu

Đã được sửa lại tuy nhiên sức mạnh và lượng sát thương xạ thủ này gây ra vẫn rất lớn. Ngay cả khi ở vị trí đi rừng.

Category:

Highlights, Video