Nightblue3 kéo team băng trụ cấp 1và cái kết đắng ngắt

Kéo cả team sang phục kích team bạn ăn mạng đầu nhưng không ngờ cái kết đắng ngắt như vậy !

Category:

Video