Kéo cả team sang phục kích team bạn ăn mạng đầu nhưng không ngờ cái kết đắng ngắt như vậy !