Nightblue3 Olaf cấp 1 cân 4 ăn Triple Kill

Olaf cấp 1 tăng Q cân 4 team bạn và ăn mạng ngon lành. hãy xem Nightblue làm như thế nào nhé !

Category:

Video