Orianna + Leesin : Chiêu cuối Pentakill. Combat bất ngờ với sự kết hợp của Leesin và Orianna. Cùng xem và cảm nhận. lol-divider-600x63