Pha bỏ lỡ 2 mạng tệ hại nhất của Nightblue

Pha bỏ lỡ 2 mạng tệ hại nhất của Nightblue.  Cơ hội quá thơm nhưng do Nightblue vào combat quá sớm. Cùng xem nhé !

Category:

Video