Rammus 1030 AP lăn Q 1247 sát thương

Nỗi khiếp sợ mang tên Rammus 1030 sức mạnh phép thuật 1 Q hạ gục xạ thủ.

Category:

Video