Nỗi khiếp sợ mang tên Rammus 1030 sức mạnh phép thuật 1 Q hạ gục xạ thủ.