Sejuani 1119 AP chiêu cuối 1200 sát thương

Lại một thử nghiệm đi rùng của Nightblue đó là sejuani. Với lối lên đồ đáng sợ đạt tới 1119 AP không có sách chiêu hồn. Lượng sát thương tạo ra là không đơn giản.

Category:

Video