Lên đồ dị luôn tạo ra bất ngờ nhưng lần này thì thật là kinh khủng khi jax lên full AP chiêu E và phát đánh thứ 3 dame siêu kinh khủng.