Khi chiêu cuối Ryze được thay đổi đã mang đến nhiều bất ngờ và nhiều tình huống combat dị. Cùng xem nhé.