Thánh troll Siv mang Leona full AP solo mid. Hạ gục shaco không cần tầm nhìn. lol-divider-600x63