Meta thay đổi kéo theo sự thay đổi cách lên đồ. Cách lựa chọn tướng. Ekko top là một trường hợp như vậy. Độ trâu bò sức càn lướt càng khủng khiếp khi Cậu bé thời gian trong tay SKT T1 Duke.lol-divider-600x63