Không đơn giản chỉ là tốc biến :v. Zed highlight 2016