Lại thêm một con bài dị cho anh em thử sức. WARWICK lên AP mid dame Q siêu to. lol-divider-600x63