Tận dụng lợi thế chiêu cuối để Backdoor nhưng quá đen cho Twisted fate gặp ngay nhà lính hồi.