Cùng xem Nightblue đi rừng với tướng Xinzhao - full AD. bộ combo hoàn thành là đã có người nằm xuống.